AirZone…
rådgivende ventilations leverandør

Vi levere komponenter & systemløsninger til ventilationsbranchen, vi rådgiver dig til at vælge de helt rigtige produkter til dit projekt. fra start til slut ved at gennemgå projektet – Vi kalder det Plug’n’Play

Ventilationsaggregater

Ventilationsaggregater udsættes nogle gange for ekstreme vejrforhold. Jo større temperaturforskellen er imellem omgivelserne og den behandlede luft, desto større er risikoen for kondens. Temperaturforskelle der forårsager kondens, er begyndt at forekomme oftere, også i tempererede klimaområder. Derfor er kondens uundgåelig på aggregater med ringe isolering.

Brandsikring af ventilationsanlæg

Brandbeskyttelsesformålet er at beskytte liv og sundhed. Til dette formål har AirZone produkter, der tjener brandbeskyttelsesluftfordelingen inden for bygningen. Brandspjæld fungerer som en automatisk afbryder til overførsel af ild og røg.

Parkeringsventilation

Parkerings Systemet er beregnet til ventilation af store rum af underjordiske garager og tunneler. Systemet består af  jet fans installeret under garagehalens loft og reversible aksiale ventilatorer.

Overtryksventilation

Beskyttelse mod røg i lodrette flugtveje er et vigtigt element i den samlede brandbeskyttelse system i bygninger. Korrekt sikrede trapper er nødvendige for sikker og effektiv evakuering af brandeksponering områder; de letter brandbekæmpelse og bidrager til at mildne brandskader forårsaget af røg, varme og produkterne af termisk nedbrydning.

Cleanroom

AirZone samarbejder med en af de førende producenter af renrumssystemer, ventilations- og klimaanlæg. I mere end 40 år har vores leverandør leveret sine produkter til mange lande i Europa og over hele verden, som udvises af en række tilfredse kunder og vellykkede projekter.

Røgudsugning

AirZone røgudsugningsventilatorer er designet til at udvinde røg og varme fra brandudsatte områder. De er også velegnede til komfort og industrielle ventilationssystemer. Vores produkter kan også bruges f.eks. i
offentlige bygninger, etageboliger, industrielle faciliteter, underjordiske parkeringspladser eller indkøbscentre.

Komfortventilation

AirZone leverer Komforten:
Vav, lyddæmper, armatur, som er med til at optimere ventilationen lydsvagt og i et flot design.

Produkter

  • Ventilationsaggregater
  • Brandsikring af ventilationsanlæg
  • Parkeringsventilation
  • Overtryksventilation
  • Røgudluftning
  • Komfortventilation
Glæder os til at høre fra dig
Målsætningen for AirZone er at vores kunder føler sig trygge, hele vejen igennem projektet. Dette tror vi på lykkes med Know-how og åben dialog. Vores leverandør er nogle af de førende på det europæiske marked, og for os kommer kvaliteten først og fremmest. For kundens skyld.
Ring til os: (+45) 60 130 367