Overtryks-ventilation

Overtryksventilation

Beskyttelse mod røg i lodrette flugtveje er et vigtigt element i den samlede brandbeskyttelse system i bygninger. Korrekt sikrede trapper er nødvendige for sikker og effektiv evakuering af brandeksponering områder; de letter brandbekæmpelse og bidrager til at mildne brandskader forårsaget af røg, varme og produkterne af termisk nedbrydning.

Download Brandventilationssystemer

  • Brandspjæld
  • Røgudluftning
  • Strømforsyning og styresystemer
  • Overtryksventilation
  • Parkeringsventilation

Overtryksventilation

Beskyttelse mod røg i lodrette flugtveje er et vigtigt element i den samlede brandbeskyttelse system i bygninger. Korrekt sikrede trapper er nødvendige for sikker og effektiv evakuering af brandeksponering områder; de letter brandbekæmpelse og bidrager til at mildne brandskader forårsaget af røg, varme og produkterne af termisk nedbrydning.

AirZone mcr EXi system med positive tryk røgforebyggelse til installation i trapper hjælper med at sikresikkerhed for bygningsbrugere. Systemet består af dedikerede enheder, der sammen forhindrer røg i at sprede sig ind i zonen beskyttet af en positiv trykforskel.