Parkerings-ventilation

 

Parkeringsventilation

Parkerings Systemet er beregnet til ventilation af store rum af underjordiske garager og tunneler. Systemet består af  jet fans installeret under garagehalens loft og reversible aksiale ventilatorer. Ved regelmæssig drift fungerer systemet i Alm. ventilation, og hvis der er brand, er det hensigten at hurtig pumpe røg og varme gennem udsugningspunkterne og sikre zonen så hurtigt som muligt.

Download Brandventilationssystemer

  • Brandspjæld
  • Røgudluftning
  • Strømforsyning og styresystemer
  • Overtryksventilation
  • Parkeringsventilation

Parkeringsventilation

Parkerings Systemet er beregnet til ventilation af store rum af underjordiske garager og tunneler. Systemet består af  jet fans installeret under garagehalens loft og reversible aksiale ventilatorer.

Ved regelmæssig drift fungerer systemet i Alm. ventilation, og hvis der er brand, er det hensigten at hurtig pumpe røg og varme gennem udsugningspunkterne og sikre zonen så hurtigt som muligt. Systemet reducerer temperaturen og fjerner røg, hvilket letter redning og brandslukning og evakuering af personer fra anlægget og forhindrer spredning af ild til flere biler.