Wybierz kraj
Polska Anglia
Nasze produkty na świecie
Austria, Azerbejdzan, Białorus, Belgia, Bułgaria, Kanada, Estonia, Finlandia, Francja, Gruzja, Niemcy, Wegry, Kazachstan, Łotwa, Litwa, Mołdawia, Holandia, Norwegia, Portugalia, Rumunia, Słowacja, Hiszpania, Szwecja, Ukraina, Wielka Brytania, USA

Hvad er rekuperation?

Rekuperation er en form for mekanisk ventilation m. varmegenvinding. En luft rekuperator har til opgave at styre indblæsningsluften og dermed genvinde varme fra forurenet indendørsluft. Husets hjerte i form af en luft rekuperator muliggør genvinding af varme og anvendelse heraf til opvarmning af indblæsningsluften. Den er yderligere forsynet m. filtre, der renser luften for vira, urenheder, allergener og smog.

rekuperacja DOMEK_KCX+_wersja STOJĄCA_OK BIG.779

Er det værd af investere i en luft re kuperator til din bolig?

Naturligvis, er økonomi - dvs. mulighed for at spare den producerede energi - af altafgørende betydning. I de fleste tilfælde kastes varmen ud således, at hele ca. 30-60 % af den tidligere producerede varme bliver tabt. Det varmetab kan reduceres markant ved anvendelse af enheder m. genvindingsvekslere. I tilfælde af enheder af type KCX+ er der tale om højeffektive modstrømsvekslere. Mindre varmetab er flere penge på lommen.

KCX+500_2022 OK
Fordele ved Klimor recuperatorer
Energibesparelser
Frisk luft
Tilbehør
 • Økonomi – reduktion af opvarmningsudgifter
 • Lave investeringsomkostninger
 • Genanvendelse af varmen fra udsugningsluften 
 • Mindre energimængder, der kræves til opvarmning af indblæsningsluften

 

Op til 60% lavere energiudgifter

I forhold til de samlede omkostninger ved at bygge et hus, er udgiften til at etablere og installere et re kuperationssystem ganske ubetydelig, og et velplanlagt anlæg vil give markante besparelser på længere sigt.

 • Filtrering af indblæsningsluften
 • Udveksling af udsugningsluften
 • Komfortable forhold i din bolig
 • Opvarmning af luften, der blæses ind i huset
 • Mulighed for at kontrollere luftmængden

 

Op til 60% lavere energiudgifter

I forhold til de samlede omkostninger ved at bygge et hus, er udgiften til at etablere og installere et re kuperationssystem ganske ubetydelig, og et velplanlagt anlæg vil give markante besparelser på længere sigt.

 • Mulighed for installation af en varmeflade. reduktion af omkostninger
 • Filtre, der muliggør fjernelse af urenheder fra indblæsningsluften

 

Op til 60% lavere energiudgifter

I forhold til de samlede omkostninger ved at bygge et hus, er udgiften til at etablere og installere et re kuperationssystem ganske ubetydelig, og et velplanlagt anlæg vil give markante besparelser på længere sigt.

Er mekanisk ventilation i boligen nødvendig?

Mange kunder stiller dette spørgsmål, herunder især i byggefasen. Det er rigtigt, at man i en lang årrække byggede huse baseret på gravitations ventilation. Nuværende boliger er meget tættere og dermed ”ånder” i mindre grad. Derfor er der brug for hjælpeventilation, dvs. mekanisk ventilation. På den anden side, medvirker mekanisk ventilation m. varmegenvinding helt sikkert til energibesparelser og muliggør betydelig reduktion af opvarmningsomkostningerne. Endvidere, sigter løbende ændringer i lovgivningen på at sikre anvendelse af anlæg, der anvender vedvarende energikilder i kombination med rekuperation, i boliger.

KCX+500_2022_OK_2 przezroczysty front_4.731

Bruger rekuperationssystemer kun i enfamilieshuse?

Installation af en luft rekuperator i boligen bliver efterhånden en rutine. Den er dog ikke udelukkende forbeholdt enfamilieshuse. Der er omfattende muligheder for anvendelse af luft rekuperatorer. Kompakte ventilationsanlæg m. varmegenvinding af type KCX+ bruges med succes i lejligheder, butikker, på restauranter, servicecentre og kontorer.

zblizenie_szare.142
Anvendelse af rekuperation
Hus
Hus
Kaffebar
Kaffebar
Lejlighed
Lejlighed
Restaurant
Restaurant
Kontor
Kontor
Butik
Butik
Vælg en recuperator til dig selv